De Greeny™

Een Vehicle-to-Load-oplossing

Achtergrond

De meeste elektriciteit die Nederlandse woningen en bedrijven gebruiken wordt nu nog opgewekt in energiecentrales. In de toekomst zal er gefaseerd steeds meer stroom worden opgewekt door hernieuwbare energiebronnen, zoals bijv. windmolens en zonnepanelen. Wanneer het netwerk grotendeels afhankelijk is van dergelijke hernieuwbare energievoorzieningen is “het grid” afhankelijker van weersomstandigheden. Zon en wind produceren immers niet op aanvraag de noodzakelijke energie. Hierdoor kan het zijn dat pieken in de vraag naar elektrische energie niet kunnen worden opgevangen. 

Greeny vervangt de kleine dieselgenerator als stroombron op plaatsen waar geen stopcontact is. Als secundaire toepassing maakt de V2X buffering van energie in het huishouden mogelijk. De In combinatie met een elektrische auto levert het apparaat 7,4 kW aan stroom, dat is vergelijkbaar met zo’n 3 stroomgroepen in de huisaansluiting. Het apparaat is een Vehicle-to-load (V2L)-oplossing. Dit onderscheidt zich van bijvoorbeeld Vehicle-to-Home doordat er geen afhankelijkheid is van een stroomnet. Het geeft daarmee een grote mate van flexibiliteit.

Provinciaal Project

Ontwikkeling van het apparaat vindt plaats door vier projectpartners Bender Benelux, PRE power developers, Avans Hogeschool (Lectoraat Smart Energy) en Greeny Energy. Het project wordt uitgevoerd met behulp van subsidie uit het provinciale programma ‘Brabant Geeft Energie’ en wordt eind 2021 afgerond. In totaal worden drie volledig functionele prototypes opgeleverd.

Marktpotentie

Als onderdeel van het project is de marktpotentie in beeld gebracht. Inzet van de Greeny blijkt kansrijk voor kleine tot middelgrote stroomgebruikers met een afhankelijkheid van een 230-aansluiting. Momenteel maken deze gebruikersgroepen gebruik van een generator of moet er een vaste aansluiting worden gerealiseerd. De Greeny biedt op de korte en middellange termijn een duurzaam én flexibel alternatief voor deze gebruikers.

Gebruikersgroepen waarvoor de Greeny meest interessant is betreffen bouwbedrijven, tiny houses, foodtruckevenementen en mobiele promotievoorzieningen. Afhankelijk van de bedrijfsduur op jaarbasis kan gekozen worden voor een huur- of koopconstructie.

Specificaties van de Greeny

  • Het systeem moet robuust zijn en bestand tegen buitencondities
  • Het hardware levert een vermogen van minimaal 7,4 kW
  • De capaciteit van het schakelbare accusysteem bedraagt circa 20 kWh
  • De elektrische installaties voldoen aan de NEN1010 en aan de NEN3140 voor de gebruikersveiligheid
  • Individuele componenten zijn hoogwaardig en allen goedgekeurd voor Europese   Standaard (EC-keurmerk)
  • Het product als geheel moet typegoedkeuring van de specifieke automotive merken kunnen ontvangen, zodat gebruik ervan binnen garantiebepalingen valt.