Over ons

Waarom Greeny Energy, ondernemers en bedrijven in Nederland worden dagelijks geconfronteerd met belangrijke trends in de energiemarkten zoals;

 

  • Een toename van energieverbruik in de vorm van elektriciteit.
  • Sterke groei van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, en hiermee gepaard gaand
  • Spreiding en decentralisering van de opwekking van (hernieuwbare) energie

De groei van het distributienetwerk (hoog-, midden- en laagspanningsnet) kan vanwege de lange investeringshorizon en toestemmingsprocedures de groei van de vraag niet bijhouden.

 Daarom leiden al deze trends tot dezelfde uitkomst, namelijk een te grote vraag voor de beschikbare transportcapaciteit, ook bekend als netcongestie.

Deze netcongestie is de oorzaak van onder meer;

  • Lange wachttijden voor nieuwe en/of tijdelijke (bouw) aansluitingen
  • Lange wachttijden voor verzwaring van bestaande aansluitingen
  • Rendementsverlies op investering in opwekking groene stroom door (terug-) leverbeperkingen.

Greeny Energy biedt voor al deze problemen de oplossing in de vorm van tijdelijke energieopslag of buffercapaciteit.

Uniek in circulariteit, het is de missie van Greeny Energy om niet alleen te helpen om de energietransitie te versnellen, maar dit te doen op een zo circulair mogelijke manier. Greeny Energy is uniek in het seriematig hergebruik van batterijpakketten uit de automobielindustrie.

Daar waar voor praktisch alle bufferopslag nieuwe cellen gebruikt worden (en daarmee bijdragen aan de grondstoffen schaarste) geeft Greeny Energy gebruikte pakketten een 2e leven.

Maar zelfs in vergelijking met “regulier hergebruik” gaat Greeny Energy verder.

Vaak betekent hergebruik dat bestaande pakketten helemaal worden ontmanteld tot op celniveau. Hierbij gaat de toegevoegde waarde van ontwerp, productie en assemblage (en hiermee een groot deel van de carbon footprint besparing) verloren.

Het team achter Greeny Energy bestaat uit een groep van ervaren professionals met een langjarige ervaring op het vlak van onder andere batterijtechnologie, energievoorziening, vermogenselectronica en laadinfrastructuur. Ook hebben zij ervaring over een breed scala van sectoren zoals automotive, bouw en constructie, installatietechniek en renewables.

 

 

Partners Greeny Energy is aangesloten bij en geaccrediteerd door o.a.