Duurzame ideeën tastbaar maken

WIJ ZIJN GREENY ENERGY

“Duurzame ideeën tastbaar maken” Onze maatschappij bedenkt jaarlijks duizenden goede ideeën, maar slechts een fractie daarvan bereikt de status van een goed project. Greeny Energy identificeert kansrijke ideeën, zoekt naar geschikte partners in het netwerk, levert een financieringsvoorstel en ontwikkelt een project zodat concepten tastbaar worden.